Đăng ký tài khoản
Mang hồ sơ bạn đến cho những công ty hàng đầu trong lĩnh vực IT.
Tài khoản Facebook Tài khoản Google
NESTLE Vietnam - Bong Sen Factory

Tuyển Gấp 05 Vị Trí Tester Làm Việc Tại HN Mới Hot

¥15.000 ~ ¥19.999
Ibaraki, Japan
1 tháng trước
Nhân viên / 9 Năm
  • Kinh nghiệm : 9 Năm
  • Vị trí tuyển dụng : Nhân viên

Phúc lợi nổi bật

Không có thông tin trong phần này

Mô tả công việc

Chúng tôi đang tìm kiếm 05 Tester. Công việc sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, quy trình kiểm tra, báo cáo thử nghiệm cho hệ thống dịch vụ tài chính / nền tảng web / Di động;

Kiểm thử phần mềm: Người kiểm tra có động

Yêu cầu công việc

Chúng tôi đang tìm kiếm 05 Tester. Công việc sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, quy trình kiểm tra, báo cáo thử nghiệm cho hệ thống dịch vụ tài chính / nền tảng web / Di động;

Kiểm thử phần mềm: Người kiểm tra có động

NESTLE Vietnam - Bong Sen Factory

Công ty chuyên ngành Packaging
Địa chỉ Hồ Chí Minh
Quy mô công ty 150 nhân viên
Thời gian làm việc Thứ hai tới thứ sáu
Xem hồ sơ công ty

Phúc lợi nổi bật

Không có thông tin trong phần này

Quyền lợi nổi bật

Chúng tôi đang tìm kiếm 05 Tester. Công việc sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, quy trình kiểm tra, báo cáo thử nghiệm cho hệ thống dịch vụ tài chính / nền tảng web / Di động;

Kiểm thử phần mềm: Người kiểm tra có động

Mô tả công việc

Chúng tôi đang tìm kiếm 05 Tester. Công việc sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, quy trình kiểm tra, báo cáo thử nghiệm cho hệ thống dịch vụ tài chính / nền tảng web / Di động;

Kiểm thử phần mềm: Người kiểm tra có động

Yêu cầu công việc

Chúng tôi đang tìm kiếm 05 Tester. Công việc sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, quy trình kiểm tra, báo cáo thử nghiệm cho hệ thống dịch vụ tài chính / nền tảng web / Di động;

Kiểm thử phần mềm: Người kiểm tra có động

Quyền lợi nổi bật

Chúng tôi đang tìm kiếm 05 Tester. Công việc sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, quy trình kiểm tra, báo cáo thử nghiệm cho hệ thống dịch vụ tài chính / nền tảng web / Di động;

Kiểm thử phần mềm: Người kiểm tra có động

Chuyên ngành Hệ thống thông tin nội bộ (In-house SE)
Ngày hết hạn 08/06/2022
Số lượng tuyển dụng 20 nhân viên
Bằng cấp Trúng tuyển / O-Level

NESTLE Vietnam - Bong Sen Factory

Packaging
Hồ Chí Minh
150 nhân viên
Thứ hai tới thứ sáu
Japan
Xem hồ sơ công ty