Đăng ký tài khoản
Mang hồ sơ bạn đến cho những công ty hàng đầu trong lĩnh vực IT.
Tài khoản Facebook Tài khoản Google
HYOSUNG VIETNAM LIMITED COMPANY

Trưởng Nhóm Công Nghệ Thông Tin (PM &BA) Hot

¥1.000 ~ ¥10.000
Niigata, Japan
4 months ago
BSE / 3 Năm
  • Kinh nghiệm : 3 Năm
  • Vị trí tuyển dụng : BSE

Phúc lợi nổi bật

Không có thông tin trong phần này

Mô tả công việc

Vincom Retail - 1 công ty thuộc tập đoàn Vingroup sở hữu, quản lý và vận hành hệ thống Trung Tâm Thương Mại Vincom (TTTM) trên khắp cả nước hiện đang tìm kiếm vị trí cho Khối Công nghệ Thông tin:

Yêu cầu công việc

Vincom Retail - 1 công ty thuộc tập đoàn Vingroup sở hữu, quản lý và vận hành hệ thống Trung Tâm Thương Mại Vincom (TTTM) trên khắp cả nước hiện đang tìm kiếm vị trí cho Khối Công nghệ Thông tin:

HYOSUNG VIETNAM LIMITED COMPANY

Công ty chuyên ngành
Địa chỉ
Quy mô công ty 30 nhân viên
Thời gian làm việc Thứ hai tới thứ sáu
Xem hồ sơ công ty

Phúc lợi nổi bật

Không có thông tin trong phần này

Quyền lợi nổi bật

Vincom Retail - 1 công ty thuộc tập đoàn Vingroup sở hữu, quản lý và vận hành hệ thống Trung Tâm Thương Mại Vincom (TTTM) trên khắp cả nước hiện đang tìm kiếm vị trí cho Khối Công nghệ Thông tin:

Mô tả công việc

Vincom Retail - 1 công ty thuộc tập đoàn Vingroup sở hữu, quản lý và vận hành hệ thống Trung Tâm Thương Mại Vincom (TTTM) trên khắp cả nước hiện đang tìm kiếm vị trí cho Khối Công nghệ Thông tin:

Yêu cầu công việc

Vincom Retail - 1 công ty thuộc tập đoàn Vingroup sở hữu, quản lý và vận hành hệ thống Trung Tâm Thương Mại Vincom (TTTM) trên khắp cả nước hiện đang tìm kiếm vị trí cho Khối Công nghệ Thông tin:

Quyền lợi nổi bật

Vincom Retail - 1 công ty thuộc tập đoàn Vingroup sở hữu, quản lý và vận hành hệ thống Trung Tâm Thương Mại Vincom (TTTM) trên khắp cả nước hiện đang tìm kiếm vị trí cho Khối Công nghệ Thông tin:
Chuyên ngành Quản lý sản phẩm
Ngày hết hạn 08/06/2022
Số lượng tuyển dụng 15 nhân viên
Bằng cấp ディプロマ

HYOSUNG VIETNAM LIMITED COMPANY

-
-
30 nhân viên
Thứ hai tới thứ sáu
-
Xem hồ sơ công ty