Đăng ký tài khoản
Mang hồ sơ bạn đến cho những công ty hàng đầu trong lĩnh vực IT.
Tài khoản Facebook Tài khoản Google
Robert Bosch Engineering And Business Solutions

Nhân Sự Ban Quản Trị Rủi Ro + Giải pháp

¥1.200 ~ ¥1.398
Aomori, Japan
1 tháng trước
Senior Engineer / 2 Năm
  • Kinh nghiệm : 2 Năm
  • Vị trí tuyển dụng : Senior Engineer

Phúc lợi nổi bật

Không có thông tin trong phần này

Mô tả công việc

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc xây dựng và ban hành các quy trình, chính sách, chiến lược quản lý rủi ro, các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro, mức độ rủi ro của các hoạt động của công ty.
- Phân tích, đưa ra những cảnh báo đối với những nguy cơ, rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động của công ty và biện pháp phòng ngừa đối với các rủi ro này trong ngắn hạn, dài hạn.
- Kiểm tra, xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả các các quy trình, chính sách rủi ro, từ đó đưa ra các đề xuất thay đổi để hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro của công ty.
- Tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc quyết định phê duyệt các khoản đầu tư, các giao dịch có liên quan, chính sách quản trị và phương án xử lý rủi ro thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện vai trò thành viên thường trực tiểu ban Quản trị rủi ro của Hội đồng quản trị.
- Các công việc khác theo phân công của Hội đồng quản trị.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành tài chính doanh nghiệp, kinh tế, tài chính ứng dụng và các chuyên ngành có liên quan. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ FRM, CFA.
- Có từ 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong đó có ít nhất 01 năm ở vị trí quản lý.
- Khả năng lập kế hoạch và triển khai kế hoạch;
- Khả năng phân tích, tổng hợp tốt;
- Khả năng phối hợp, thuyết trình;
- Có khả năng làm việc với dữ liệu lớn, các mô hình tài chính, định giá.
- Hoạch định, tổ chức công việc.
- Giải quyết vấn đề
- Phân tích
- Lập kế hoạch
- Logic
- Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong công việc

Hồ sơ bao gồm:
- CV theo mấu của BSC : tải theo link sau https://bit.ly/39ryhjP
- Đơn xin việc

Robert Bosch Engineering And Business Solutions

Công ty chuyên ngành Agriculture/Fertilizer/Pesticide
Địa chỉ Ho Chi Minh
Quy mô công ty 166 nhân viên
Thời gian làm việc Thứ hai tới thứ sáu
Xem hồ sơ công ty

Phúc lợi nổi bật

Không có thông tin trong phần này

Quyền lợi nổi bật

- Chế độ thu nhập tương xứng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu suất công việc.
- Được thưởng theo hiệu quả kinh doanh của công ty, thưởng trong các dịp lễ Tết.
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, Bảo hiểm sức khỏe, khám bênh định kỳ cho cán bộ;
- Chế độ du lịch hàng năm cho cán bộ
- Có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tạo cơ hội thăng tiến trong công việc

Mô tả công việc

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc xây dựng và ban hành các quy trình, chính sách, chiến lược quản lý rủi ro, các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro, mức độ rủi ro của các hoạt động của công ty.
- Phân tích, đưa ra những cảnh báo đối với những nguy cơ, rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động của công ty và biện pháp phòng ngừa đối với các rủi ro này trong ngắn hạn, dài hạn.
- Kiểm tra, xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả các các quy trình, chính sách rủi ro, từ đó đưa ra các đề xuất thay đổi để hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro của công ty.
- Tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc quyết định phê duyệt các khoản đầu tư, các giao dịch có liên quan, chính sách quản trị và phương án xử lý rủi ro thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện vai trò thành viên thường trực tiểu ban Quản trị rủi ro của Hội đồng quản trị.
- Các công việc khác theo phân công của Hội đồng quản trị.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành tài chính doanh nghiệp, kinh tế, tài chính ứng dụng và các chuyên ngành có liên quan. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ FRM, CFA.
- Có từ 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong đó có ít nhất 01 năm ở vị trí quản lý.
- Khả năng lập kế hoạch và triển khai kế hoạch;
- Khả năng phân tích, tổng hợp tốt;
- Khả năng phối hợp, thuyết trình;
- Có khả năng làm việc với dữ liệu lớn, các mô hình tài chính, định giá.
- Hoạch định, tổ chức công việc.
- Giải quyết vấn đề
- Phân tích
- Lập kế hoạch
- Logic
- Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong công việc

Hồ sơ bao gồm:
- CV theo mấu của BSC : tải theo link sau https://bit.ly/39ryhjP
- Đơn xin việc

Quyền lợi nổi bật

- Chế độ thu nhập tương xứng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu suất công việc.
- Được thưởng theo hiệu quả kinh doanh của công ty, thưởng trong các dịp lễ Tết.
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, Bảo hiểm sức khỏe, khám bênh định kỳ cho cán bộ;
- Chế độ du lịch hàng năm cho cán bộ
- Có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tạo cơ hội thăng tiến trong công việc

Chuyên ngành Lập trình Web - lập tình HTML
Ngày hết hạn 08/06/2022
Số lượng tuyển dụng 9 nhân viên
Bằng cấp Cử nhân

Robert Bosch Engineering And Business Solutions

Agriculture/Fertilizer/Pesticide
Ho Chi Minh
166 nhân viên
Thứ hai tới thứ sáu
Japan
Xem hồ sơ công ty