Đăng ký tài khoản
Mang hồ sơ bạn đến cho những công ty hàng đầu trong lĩnh vực IT.
Tài khoản Facebook Tài khoản Google
Robert Bosch Engineering And Business Solutions

Kế Toán Trưởng Hot

¥1.800 ~ ¥1.900
Hiroshima, Japan
7 months ago
Junior Engineer / 9 Năm
  • Kinh nghiệm : 9 Năm
  • Vị trí tuyển dụng : Junior Engineer

Phúc lợi nổi bật

Phát triển bản thânPhát triển bản thân
Nơi ởNơi ở

Mô tả công việc

Tham mưu Giám đốc, xây dựng vàkiện toàn hệ thống quản lýtài chính, phùhợp với các quy định của pháp luật vàđặc thùcủa Công ty.

Chủ trìviệc lập vàtổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty:

Tổ chức triển khai vàchỉ đạo, kiểm tr

Yêu cầu công việc

Tham mưu Giám đốc, xây dựng vàkiện toàn hệ thống quản lýtài chính, phùhợp với các quy định của pháp luật vàđặc thùcủa Công ty.

Chủ trìviệc lập vàtổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty:

Tổ chức triển khai vàchỉ đạo, kiểm tr

Robert Bosch Engineering And Business Solutions

Công ty chuyên ngành
Địa chỉ
Quy mô công ty 166 nhân viên
Thời gian làm việc Thứ hai tới thứ sáu
Xem hồ sơ công ty

Phúc lợi nổi bật

Phát triển bản thânPhát triển bản thân
Nơi ởNơi ở

Quyền lợi nổi bật

Tham mưu Giám đốc, xây dựng vàkiện toàn hệ thống quản lýtài chính, phùhợp với các quy định của pháp luật vàđặc thùcủa Công ty.

Chủ trìviệc lập vàtổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty:

Tổ chức triển khai vàchỉ đạo, kiểm tr

Mô tả công việc

Tham mưu Giám đốc, xây dựng vàkiện toàn hệ thống quản lýtài chính, phùhợp với các quy định của pháp luật vàđặc thùcủa Công ty.

Chủ trìviệc lập vàtổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty:

Tổ chức triển khai vàchỉ đạo, kiểm tr

Yêu cầu công việc

Tham mưu Giám đốc, xây dựng vàkiện toàn hệ thống quản lýtài chính, phùhợp với các quy định của pháp luật vàđặc thùcủa Công ty.

Chủ trìviệc lập vàtổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty:

Tổ chức triển khai vàchỉ đạo, kiểm tr

Quyền lợi nổi bật

Tham mưu Giám đốc, xây dựng vàkiện toàn hệ thống quản lýtài chính, phùhợp với các quy định của pháp luật vàđặc thùcủa Công ty.

Chủ trìviệc lập vàtổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty:

Tổ chức triển khai vàchỉ đạo, kiểm tr

Chuyên ngành Phân tích - thiết kế UX/UI
Ngày hết hạn 08/06/2022
Số lượng tuyển dụng 19 nhân viên
Bằng cấp MPhil/MS

Robert Bosch Engineering And Business Solutions

-
-
166 nhân viên
Thứ hai tới thứ sáu
-
Xem hồ sơ công ty