Đăng ký tài khoản
Mang hồ sơ bạn đến cho những công ty hàng đầu trong lĩnh vực IT.
Tài khoản Facebook Tài khoản Google
Robert Bosch Engineering And Business Solutions

Kế Toán Trưởng Hot

¥1.800 ~ ¥1.900
Hiroshima, Japan
1 tháng trước
Junior Engineer / 9 Năm
  • Kinh nghiệm : 9 Năm
  • Vị trí tuyển dụng : Junior Engineer

Phúc lợi nổi bật

Phát triển bản thânPhát triển bản thân
Nơi ởNơi ở

Mô tả công việc

Tham mưu Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính, phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc thù của Công ty.

Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty:

Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tr

Yêu cầu công việc

Tham mưu Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính, phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc thù của Công ty.

Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty:

Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tr

Robert Bosch Engineering And Business Solutions

Công ty chuyên ngành Agriculture/Fertilizer/Pesticide
Địa chỉ Ho Chi Minh
Quy mô công ty 166 nhân viên
Thời gian làm việc Thứ hai tới thứ sáu
Xem hồ sơ công ty

Phúc lợi nổi bật

Phát triển bản thânPhát triển bản thân
Nơi ởNơi ở

Quyền lợi nổi bật

Tham mưu Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính, phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc thù của Công ty.

Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty:

Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tr

Mô tả công việc

Tham mưu Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính, phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc thù của Công ty.

Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty:

Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tr

Yêu cầu công việc

Tham mưu Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính, phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc thù của Công ty.

Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty:

Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tr

Quyền lợi nổi bật

Tham mưu Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính, phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc thù của Công ty.

Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty:

Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tr

Chuyên ngành Phân tích - thiết kế UX/UI
Ngày hết hạn 08/06/2022
Số lượng tuyển dụng 19 nhân viên
Bằng cấp MPhil / MS

Robert Bosch Engineering And Business Solutions

Agriculture/Fertilizer/Pesticide
Ho Chi Minh
166 nhân viên
Thứ hai tới thứ sáu
Japan
Xem hồ sơ công ty