Đăng ký tài khoản
Mang hồ sơ bạn đến cho những công ty hàng đầu trong lĩnh vực IT.
Tài khoản Facebook Tài khoản Google
NESTLE Vietnam - Bong Sen Factory

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ + Tester (BA &Test) Hot

¥1.000 ~ ¥2.000
Fukuoka, Japan
7 months ago
Nhân viên / 5 Năm
  • Kinh nghiệm : 5 Năm
  • Vị trí tuyển dụng : Nhân viên

Phúc lợi nổi bật

Không có thông tin trong phần này

Mô tả công việc

Tham gia nghiên cứu, phát triển, cải tiến các sản phẩm, phần mềm của công ty

Khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của các bộ phận trong công ty, khách hàng.

Tìm hiểu, nắm bắt các quy trình, quy định nghiệp vụ phải tuân thủ

Yêu cầu công việc

Tham gia nghiên cứu, phát triển, cải tiến các sản phẩm, phần mềm của công ty

Khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của các bộ phận trong công ty, khách hàng.

Tìm hiểu, nắm bắt các quy trình, quy định nghiệp vụ phải tuân thủ

NESTLE Vietnam - Bong Sen Factory

Công ty chuyên ngành
Địa chỉ
Quy mô công ty 150 nhân viên
Thời gian làm việc Thứ hai tới thứ sáu
Xem hồ sơ công ty

Phúc lợi nổi bật

Không có thông tin trong phần này

Quyền lợi nổi bật

Tham gia nghiên cứu, phát triển, cải tiến các sản phẩm, phần mềm của công ty

Khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của các bộ phận trong công ty, khách hàng.

Tìm hiểu, nắm bắt các quy trình, quy định nghiệp vụ phải tuân thủ

Mô tả công việc

Tham gia nghiên cứu, phát triển, cải tiến các sản phẩm, phần mềm của công ty

Khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của các bộ phận trong công ty, khách hàng.

Tìm hiểu, nắm bắt các quy trình, quy định nghiệp vụ phải tuân thủ

Yêu cầu công việc

Tham gia nghiên cứu, phát triển, cải tiến các sản phẩm, phần mềm của công ty

Khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của các bộ phận trong công ty, khách hàng.

Tìm hiểu, nắm bắt các quy trình, quy định nghiệp vụ phải tuân thủ

Quyền lợi nổi bật

Tham gia nghiên cứu, phát triển, cải tiến các sản phẩm, phần mềm của công ty

Khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của các bộ phận trong công ty, khách hàng.

Tìm hiểu, nắm bắt các quy trình, quy định nghiệp vụ phải tuân thủ

Chuyên ngành Lập trình Web - lập tình HTML
Ngày hết hạn 08/06/2022
Số lượng tuyển dụng 1 nhân viên
Bằng cấp Matriculation/O-Level

NESTLE Vietnam - Bong Sen Factory

-
-
150 nhân viên
Thứ hai tới thứ sáu
-
Xem hồ sơ công ty