Đăng ký tài khoản
Mang hồ sơ bạn đến cho những công ty hàng đầu trong lĩnh vực IT.
Tài khoản Facebook Tài khoản Google
Chọn chuyên ngành
Phát triển ứng dụng Web
Phát triển ứng dụng di động
Lập trình đa nền tảng
Lập trình nhúng
Ngành lập trình khác
Giám sát - vận hành - hỗ trợ kỹ thuật hệ thống mạng
Phân tích thiết kế hệ thống mạng
Lập trình Package/Middleware
Quản lý dự án (PM/Leader)
Quản lý sản phẩm
Hệ thống thông tin nội bộ (In-house SE)
Tư vấn giải pháp công nghệ
Nghiên cứu hệ thống thông tin
Sáng tạo nội dung Website
Phân tích - thiết kế UX/UI
Lập trình Web - lập tình HTML
Thiết kế đồ họa máy tính - CG Design
Kỹ sư thiết kế CAD
QA
QC
Quản trị cơ sở dữ liệu
Kiểm thử phần mềm
Phân tích đánh giá hệ thống
Nghiên cứu và phát triển (R&D)
Phân tích kinh doanh
Chuyên viên SEO
Chuyên ngành khác liên quan
Chọn mức lương
≤ 50.000 JPY
50.000 - 100.000 JPY
100.000 - 150.000 JPY
150.000 - 200.000 JPY
200.000 - 300.000 JPY
≥ 300.000 JPY
Vị trí tuyển dụng
Nhân viên
Senior Engineer
Junior Engineer
IT Communicator
BSE
Leader
Quản lý dự án
Quản lý product
Kinh nghiệm
Chưa có kinh nghiệm
Ít hơn 1 năm
1 Năm
2 Năm
3 Năm
4 Năm
5 Năm
6 Năm
7 Năm
8 Năm
9 Năm
10 Năm
Xóa bộ lọc
Kĩ năng
Database design and construction
Database Tuning
Database operations
Other
Windows
MacOS
Linux
AIX
HP-UX
Solaris
BSD
Other
Processing
Pascal
Kotlin
LISP
Lua
Haskell
Groovy
FORTRAN
Elixir
BASIC
Mathematica
Bash
Hack
MATLAB
VBScript
F #
Eriang
ES6
PowerShell
TypeScript
Smalltalk
ActionScript
Clojure
C
C ++
Objective-C
shell (C · B · K)
JaveScript
VBA
VisualBasic
VisualC
VisualC ++
VisualJ #
Visual Basic .NET
Visual C # .NET
Visual C ++ .NET
Visual J # .NET
ASP.NET
Delphi
SQL
Perl
PHP
Ruby
Coldfusion
Java
J2EE · J2SE · J2ME
JIP
EJB · JavaBeans
XML
ABAP / 4
COBOL
PL / 1
RPG
assembler
Python
Swift
Scala
Go
R
Dart
C #
Other
Oracle
DB2
Sybase
SQLServer
Access
Notes · Domino
Exchange
MySQL
PostgreSQL
Other
iOS development
Android development
Git
Jenkins
CircleCI
TravisCI
Chef
Ansible
Docker
Kubernetes
Vagrant
VirtualBox
Grunt
Gulp
Webpack
Babel
npm-scripts
Rollup
Parcel
Other
Apache Spark
Spring
Riot.js
Play Framework
Struts
Struts2
Seasar
Slim3
Symfony
CakePHP
Codelgniter
Zend Framework
FuelPHP
Ruby on Rails
Sinatra
Catalyst
Mojolicious
Django
CoffeeScript
jQuery
Backborn.js
Node.js
cocos2d-x
Unity
UnrealEngine
Corona
PhoneGap
Titanium Mobile
jQuery Mobile
jQTouch
React
AngularJS
Hadoop
Xamarin
React Native
Laravel
vue.js
Redux
Electron
Flux
Other
On-premises
AWS
GCP
Azure
Other
Chainer
TensorFlow
Keras
scikit-learn
StatsModel
PyTorch
Anaconda
Caffe
Tableau
Jupyter
Other
Photoshop
Illustrator
DreamWeaver
FireWorks
Flash
Director
QuarkXpress
InDesign
CAD
3DCG
Sketch
Adobe AfterEffects
Premiere Pro
Final Cut Pro
Prott
inVision
Adobe XD
Abstract
Other
CSS
Sound Create
HTML5
Sass
UX design
UI design
Graphic design
Infographic
Concept Design
Character Design
Background design
Effects Design
Other
Spine
SpriteStudio
Live2d
Anima2D
Other
Maya
Blender
Metasequoia
ZBrush
3ds Max
Other
SPARK GEAR
BISHAMON
Shuriken
Cascade
Other
Số lượng nhân viên
Nhiều hơn
Ít hơn
10 nhân viên
30 nhân viên
50 nhân viên
100 nhân viên
200 nhân viên
Năm thành lập
Nhiều hơn
Ít hơn
1 Năm
3 Năm
5 Năm
10 Năm
20 Năm
30 Năm
50 Năm
Ngoại ngữ
None
Minimum Communication (JLPT N4)
Daily Conversation (JLPT N3)
Business Conversation (JLPT N2)
Fluent (JLPT N1)
Native
None
Minimum Communication (TOEIC 225-470)
Daily Conversation (TOEIC 475-730)
Business Conversation(TOEIC 735-860)
Fluent (TOEIC 865-)
Native