Đăng ký tài khoản
Mang hồ sơ bạn đến cho những công ty hàng đầu trong lĩnh vực IT.
Tài khoản Facebook Tài khoản Google
Đăng ký tài khoản
Mang hồ sơ bạn đến cho những công ty hàng đầu trong lĩnh vực IT.
Tài khoản Facebook Tài khoản Google
Robert Bosch Engineering And Business Solutions

Robert Bosch Engineering And Business Solutions

Quốc gia
Japan
Ngành nghề
Agriculture/Fertilizer/Pesticide

Nếu có ai đó hỏi “Làm việc tại Navigos Group là làm gì?”, thì hầu như tất cả đều tự hào trả lời rằng chúng tôi là “DREAM MAKERS”, những người kiến tạo giấc mơ. Lí do có được tên gọi này là vì mỗi ngày tại Navigos Group, “chúng tôi hỗ trợ nhà tuyển dụng và người tìm việc đạt được giấc mơ nghề nghiệp của mình”. Trong gần 2 thập kỷ hoạt động tích cực trong lĩnh vực tuyển dụng – nhân sự, các DREAM MAKERS đã luôn bền bỉ giúp đỡ hàng triệu giấc mơ nghề nghiệp

Nếu có ai đó hỏi “Làm việc tại Navigos Group là làm gì?”, thì hầu như tất cả đều tự hào trả lời rằng chúng tôi là “DREAM MAKERS”, những người kiến tạo giấc mơ. Lí do có được tên gọi này là vì mỗi ngày tại Navigos Group, “chúng tôi hỗ trợ nhà tuyển dụng và người tìm việc đạt được giấc mơ nghề nghiệp của mình”. Trong gần 2 thập kỷ hoạt động tích cực trong lĩnh vực tuyển dụng – nhân sự, các DREAM MAKERS đã luôn bền bỉ giúp đỡ hàng triệu giấc mơ nghề nghiệp

Nếu có ai đó hỏi “Làm việc tại Navigos Group là làm gì?”, thì hầu như tất cả đều tự hào trả lời rằng chúng tôi là “DREAM MAKERS”, những người kiến tạo giấc mơ. Lí do có được tên gọi này là vì mỗi ngày tại Navigos Group, “chúng tôi hỗ trợ nhà tuyển dụng và người tìm việc đạt được giấc mơ nghề nghiệp của mình”. Trong gần 2 thập kỷ hoạt động tích cực trong lĩnh vực tuyển dụng – nhân sự, các DREAM MAKERS đã luôn bền bỉ giúp đỡ hàng triệu giấc mơ nghề nghiệp

Nếu có ai đó hỏi “Làm việc tại Navigos Group là làm gì?”, thì hầu như tất cả đều tự hào trả lời rằng chúng tôi là “DREAM MAKERS”, những người kiến tạo giấc mơ. Lí do có được tên gọi này là vì mỗi ngày tại Navigos Group, “chúng tôi hỗ trợ nhà tuyển dụng và người tìm việc đạt được giấc mơ nghề nghiệp của mình”. Trong gần 2 thập kỷ hoạt động tích cực trong lĩnh vực tuyển dụng – nhân sự, các DREAM MAKERS đã luôn bền bỉ giúp đỡ hàng triệu giấc mơ nghề nghiệp

Facebook
Linkedin
Số điện thoại
Quốc gia
Japan
Số lượng nhân viên
166
Năm thành lập
2012
common.industry
Agriculture/Fertilizer/Pesticide

Nếu có ai đó hỏi “Làm việc tại Navigos Group là làm gì?”, thì hầu như tất cả đều tự hào trả lời rằng chúng tôi là “DREAM MAKERS”, những người kiến tạo giấc mơ. Lí do có được tên gọi này là vì mỗi ngày tại Navigos Group, “chúng tôi hỗ trợ nhà tuyển dụng và người tìm việc đạt được giấc mơ nghề nghiệp của mình”. Trong gần 2 thập kỷ hoạt động tích cực trong lĩnh vực tuyển dụng – nhân sự, các DREAM MAKERS đã luôn bền bỉ giúp đỡ hàng triệu giấc mơ nghề nghiệp

Sứ mệnh:

Nếu có ai đó hỏi “Làm việc tại Navigos Group là làm gì?”, thì hầu như tất cả đều tự hào trả lời rằng chúng tôi là “DREAM MAKERS”, những người kiến tạo giấc mơ. Lí do có được tên gọi này là vì mỗi ngày tại Navigos Group, “chúng tôi hỗ trợ nhà tuyển dụng và người tìm việc đạt được giấc mơ nghề nghiệp của mình”. Trong gần 2 thập kỷ hoạt động tích cực trong lĩnh vực tuyển dụng – nhân sự, các DREAM MAKERS đã luôn bền bỉ giúp đỡ hàng triệu giấc mơ nghề nghiệp

Năm thành lập

Số lượng nhân viên

a

Số lượng công việc

5 Cơ hội việc làm cho bạn

Kế Toán Trưởng

¥1.800 ~ ¥1.900
Hot
  • Kinh nghiệm: 9 Năm
  • Vị trí tuyển dụng : Junior Engineer
7 tháng trước

Cán Bộ Khách Hàng

¥4.000 ~ ¥6.000
Hot
  • Kinh nghiệm: 1 Năm
  • Vị trí tuyển dụng : Nhân viên
7 tháng trước

Cán Bộ Tin Học

¥3.000 ~ ¥5.000
Hot
  • Kinh nghiệm: 5 Năm
  • Vị trí tuyển dụng : Senior Engineer
7 tháng trước

Văn phòng công ty

Japan
Văn Phòng SSCe
Lầu 20 , Toà nhà Havana, 132 Hàm Nghi, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh.
0969500618
Thứ hai tới thứ sáu
Văn Phòng ADC
Lầu 20 , Toà nhà Havana, 132 Hàm Nghi, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh.
0969500619
Thứ hai tới thứ sáu
Japan
Văn Phòng SSCe
Lầu 20 , Toà nhà Havana, 132 Hàm Nghi, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh.
Thứ hai tới thứ sáu
Văn Phòng ADC
Lầu 20 , Toà nhà Havana, 132 Hàm Nghi, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh.
Thứ hai tới thứ sáu

Phúc lợi công ty

Công việc ・ Môi trường làm việc
dassadads

Nhân sự

Nguyễn Linh
Nguyễn Vũ