Đăng ký tài khoản
Mang hồ sơ bạn đến cho những công ty hàng đầu trong lĩnh vực IT.
Tài khoản Facebook Tài khoản Google
Đăng ký tài khoản
Mang hồ sơ bạn đến cho những công ty hàng đầu trong lĩnh vực IT.
Tài khoản Facebook Tài khoản Google
HYOSUNG VIETNAM LIMITED COMPANY

HYOSUNG VIETNAM LIMITED COMPANY

Quốc gia
Japan
Ngành nghề
Advertising/PR

If a business cannot find customer needs and fulfill them, it cannot survive. Thus, what we do every day must begin with listening to the voice of customers. When we place customers at the center of our task before developing products and technology, we can deliver our business value to them properly. And we should go further and listen to the voice of a customer's customers and satisfy them. Only if we do so, we will be able to say with confidence that Hyosung is a business listening to the voice of customers sincerely.

If a business cannot find customer needs and fulfill them, it cannot survive. Thus, what we do every day must begin with listening to the voice of customers. When we place customers at the center of our task before developing products and technology, we can deliver our business value to them properly. And we should go further and listen to the voice of a customer's customers and satisfy them. Only if we do so, we will be able to say with confidence that Hyosung is a business listening to the voice of customers sincerely.

If a business cannot find customer needs and fulfill them, it cannot survive. Thus, what we do every day must begin with listening to the voice of customers. When we place customers at the center of our task before developing products and technology, we can deliver our business value to them properly. And we should go further and listen to the voice of a customer's customers and satisfy them. Only if we do so, we will be able to say with confidence that Hyosung is a business listening to the voice of customers sincerely.

If a business cannot find customer needs and fulfill them, it cannot survive. Thus, what we do every day must begin with listening to the voice of customers. When we place customers at the center of our task before developing products and technology, we can deliver our business value to them properly. And we should go further and listen to the voice of a customer's customers and satisfy them. Only if we do so, we will be able to say with confidence that Hyosung is a business listening to the voice of customers sincerely.

Facebook
Linkedin
Số điện thoại
Quốc gia
Japan
Số lượng nhân viên
30
Năm thành lập
2005
common.industry
Advertising/PR

If a business cannot find customer needs and fulfill them, it cannot survive. Thus, what we do every day must begin with listening to the voice of customers. When we place customers at the center of our task before developing products and technology, we can deliver our business value to them properly. And we should go further and listen to the voice of a customer's customers and satisfy them. Only if we do so, we will be able to say with confidence that Hyosung is a business listening to the voice of customers sincerely.

Sứ mệnh:

If a business cannot find customer needs and fulfill them, it cannot survive. Thus, what we do every day must begin with listening to the voice of customers. When we place customers at the center of our task before developing products and technology, we can deliver our business value to them properly. And we should go further and listen to the voice of a customer's customers and satisfy them. Only if we do so, we will be able to say with confidence that Hyosung is a business listening to the voice of customers sincerely.

Năm thành lập

Số lượng nhân viên

a

Số lượng công việc

5 Cơ hội việc làm cho bạn

Nhân Viên Phát Triển Hoạt Động Bán Hàng (Mê Kông)

¥1.000 ~ ¥2.000
Hot
  • Kinh nghiệm: 3 Năm
  • Vị trí tuyển dụng : Junior Engineer
7 tháng trước

Trưởng Nhóm Công Nghệ Thông Tin (PM & BA)

¥1.000 ~ ¥10.000
Hot
  • Kinh nghiệm: 3 Năm
  • Vị trí tuyển dụng : BSE
7 tháng trước

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

¥2.000 ~ ¥3.000
Hot
  • Kinh nghiệm: 5 Năm
  • Vị trí tuyển dụng : Senior Engineer
7 tháng trước

[Tuyển Gấp] Bác Sĩ

¥10.000 ~ ¥20.000
Hot
  • Kinh nghiệm: 7 Năm
  • Vị trí tuyển dụng : IT Communicator
7 tháng trước

An toàn thông tin

¥2.000 ~ ¥2.500
Hot
  • Kinh nghiệm: 2 Năm
  • Vị trí tuyển dụng : Nhân viên
7 tháng trước

Văn phòng công ty

Japan
Không có thông tin
Japan
Không có thông tin

Phúc lợi công ty

Công việc ・ Môi trường làm việc
Môi trường làm việc tiếng việt